“Suomi kylmässä sodassa” -sivuston tarkoituksena on ollut tuottaa yleiskuvaus kylmän sodan synnystä ja kehityksestä sekä arvioida Suomen aseman muutosta turvallisuuspolitiikan näkökulmasta katsottuna.

Turvallisuuspolitiikka ymmärretään tällöin laajasti mutta ottaen huomioon, että tuo käsite Suomessa vakiintui vasta 1960-luvun puolivälissä kattamaan pääpiirtein ulko- ja puolustuspolitiikan muodostaman yhdistelmän. Turvallisuuspolitiikan käsitettä voidaan käyttää myös takautuvasti kuvaamaan kokonaisuutta, johon ulko- ja puolustuspolitiikan lisäksi kuului sisäpolitiikkaa, taloutta ja yhteiskunnan kehitystä siltä osin, kuin ne vaikuttivat turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

Puolen vuosisadan konflikti: Kylmä sota vai kuuma rauha?

Suomen aseman kehittyminen

Tietopankin tarkoitus ja rakenne

Keskeiset kysymykset